Dotacje UE

POLBRASS Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu w ramach III Osi Priorytetowej: Konkurencyjność MŚP

Działania 3.2. Innowacje w MŚP

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.03.02.00-24-0698/19-00

Projekt o tytule:

Wprowadzenie przez Polbrass Sp. z o.o. na rynek nowego produktu tj. folii i taśm metalowych z ukształtowaną krawędzią boczną, poprzez wdrożenie nowoczesnej technologii gratowania i formowania krawędzi.

Wartość inwestycji: 769 401,90 zł PLN

Kwota dofinansowania: 281 488,50 zł PLN

Przedmiotem projektu jest inwestycja w rozwój firmy i wzrost jej konkurencyjności. Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego rozwiązania polegającego na produkcji folii i taśm z specjalnie ukształtowaną powierzchnią boczną. Niniejszy projekt jest odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie rynku.

Innowacyjną technologię, którą ma zamiar wdrożyć Wnioskodawca, polega na usunięciu z krawędzi folii i taśm gratu, oraz dodatkowo nadanie tej krawędzi kształtu (najczęściej zaokrąglenia). Gratowanie polega na usuwanie ostrych pozostałości materiału tzw. gratów, na krawędziach taśmy pozostałych po cięciu. Celem gratowania jest stępienie ostrych krawędzi, które mogą skaleczyć ciało przy dotykaniu, ale zasadniczo istotną cechą będzie właściwość technologiczna – ułatwienie dalszej obróbki materiału np. cynowania brzegów oraz produkcji transformatorów.

POLBRASS  Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu w ramach III Osi Priorytetowej: Konkurencyjność MŚP

Działania 3.2. Innowacje w MŚP

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.03.02.00-24-04A8/15-004

Tytuł Projektu:

Wprowadzenie na rynek nowego produktu, tj. taśm metalowych o grubości od 0,02 mm poprzez zakup nowoczesnych i innowacyjnych w skali świata maszyn do ich produkcji.

Wartość zrealizowanej inwestycji: 921 812,19 PLN

Kwota dofinansowania: 252 936,26 PLN

Okres realizacji: XII 2015 – XI 2016

Przedmiotem projektu zrealizowanego przez Polbrass Sp. z o.o. i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego była inwestycja w nowoczesne urządzenie przeznaczone do cięcia i przewijania materiałów, w tym do produktów metalowych w ruchu (innowacja procesowa stosowana w skali świata, w okresie do trzech lat). Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań w procesie cięcia możliwe było wprowadzenie do oferty firmy zupełnie nowego produktu, tj. taśm metalowych (folie miedziane, mosiężne, brązowe) o grubości od 0,02 mm przy zachowaniu bardzo ostrych tolerancji wymiarowych.