Dotace EU

POLBRASS Sp. z o.o. získala spolufinancování z prostředků

Evropského fondu pro regionální rozvoj – Regionálního operačního programu Slezského vojvodství na léta 2014 – 2020 pro realizaci projektu v rámci III. Prioritní osy: Konkurenceschopnost MSP

Aktivity 3.2. Inovace v MSP

Smlouva o spolufinancování č. UDA-RPSL.03.02.00-24-0698/19-00

Název projektu:

Uvedení nového produktu na trh POLBRASS Sp. z o.o., tj. fólie a pásky z kovu s tvarovaným bočním okrajem, prostřednictvím zavedení moderních technologií odstraňování otřepů a tvarování okrajů.

Hodnota investice: 769 401,90 PLN

Částka spolufinancování: 281 488,50 PLN

Předmětem projektu je investice do rozvoje firmy a zvýšení její konkurenceschopnosti. Cílem projektu je implementace inovativního řešení, které zahrnuje výrobu fólií a pásků se speciálně tvarovaným bočním povrchem. Tento projekt reaguje na aktuální tržní poptávku.

Inovativní technologie, kterou chce žadatel zavést, spočívá v odstranění otřepů z okrajů fólií a pásků a také ve tvarování těchto okrajů (nejčastěji zaoblení). Odstraňování otřepů znamená odstranění ostrých zbytků materiálu, tzv. otřepů, na okrajích pásky zůstávajících po řezání. Cílem odstraňování otřepů je ztlumení ostrých okrajů, které mohou způsobit zranění při dotyku, ale zásadně technologická vlastnost – usnadnění dalšího zpracování materiálu, např. pokovování hran nebo výrobu transformátorů.

POLBRASS Sp. z o.o. obdržel spolufinancování z prostředků

Evropského fondu pro regionální rozvoj – Regionálního operačního programu Slezského vojvodství na léta 2014 – 2020 pro realizaci projektu v rámci III. Prioritní osy: Konkurenceschopnost MSP

Aktivity 3.2. Inovace v MSP

Smlouva o spolufinancování č. UDA-RPSL.03.02.00-24-04A8/15-004

Název projektu:

Uvedení nového produktu na trh, tj. kovové pásky o tloušťce od 0,02 mm prostřednictvím nákupu moderních a inovativních strojů na světové úrovni pro jejich výrobu.

Hodnota realizované investice: 921 812,19 PLN

Částka spolufinancování: 252 936,26 PLN

Doba realizace: XII 2015 – XI 2016

Předmětem realizovaného projektu Polbrass Sp. z o.o. a spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj byla investice do moderního zařízení určeného pro řezání a převíjení materiálů, včetně kovových produktů v pohybu (procesní inovace používaná na světové úrovni, ve lhůtě do tří let). Díky zavedení inovativních řešení v procesu řezání bylo možné rozšířit nabídku firmy o zcela nový produkt, tj. kovové pásky (měděné folie, mosazné, bronzové) o tloušťce od 0,02 mm při zachování velmi přesných tolerancí rozměrů.